تبلیغات
یاد گیری - استارترهای مغناطیسی ولتاژ خط
سه شنبه 23 شهریور 1389

استارترهای مغناطیسی ولتاژ خط

• نوشته شده توسط: ژولیو سزار

کنترل مغناطیسی به معنی استفاده از انرژی الکترومغناطیسی برای بستن سویچها است. استازترهای مغناطیسی ولتاژ خط ( روی خط ) دستگاه هایی الکترو مکانیکی هستند که وسایل مطمئن راحت و اقتصادی برای راه اندازی تمام ولتاژ و توقف موتورها فراهم می آورند. به علاوه این دستگاه ها می توانند از راه دور کنرل شوند. آنها هنگامی بکار میروند که یک گشتاور استارت تمام ولتاژ بتواند به طور ایمن به ماشین آلات تحریک شده اعمال شود و هنگامی که هجوم جریان ناشی از راه اندازی مستقیم برای سیستم قدرت مسئله ساز نباشد. کنترل این استارترها معمولا توسط دستگاه های هدایت مانند دکمه های فشاری, سوییچهای شناور, رله های زمانبندی و غیره به دست می آید. کنترل اتوماتیک با استفاده از بعضی از این دستگاه های راهنما حاصل می آید.

استار ترهای مغناطیسی در مقابل (استارترهای ) دستی

در استفاده از کنترل دستی , استارتر باید چنان نصب شود که به سادگی در دسترس اوپراتور ماشین باشد. با کنترل مغناطیسی, ایستگاههای دکمه فشاری دم دست نصب می شوند ولی دستگاههای راهنمای کنترل اتوماتیک می توانند تقریبا هر کجای ماشین نصب شوند. دکمه های فشاری و دستگاه های راهنمای اتوماتیک می توانند با سیمهای کنترل به مدار پیچک یک استارتر نصب شده در دوردست, که محتملا جهت کوتاه کردن مدار قدرت به موتور نزدیکتر است, وصل شوند.

در ساخت یک کنترل کننده مغناطیسی, آرمیچر به طور مکانیکی به مجموعه ای از اتصالات وصل شده به گونه ای که هنگامی که آرمیچر به موضع بسته خود حرکت می کند, اتصالات نیز بسته می شوند. انواع و موقعیتهای متنوعی وجود دارند ولی اصل کارکردی که یکسان است.

اصل کاری ای که یک استارتر مغناطیسی را از یک استارتر دستی متمایز می سازد استفاده از یک آهنربای الکتریکی است. تجهیزات کنترل الکتریکی استفاده وسیعی از قطعه ای به نام سلونوئید به عمل می آورند. این قطعه الکترومکانیکی برای بکار انداختن استارترهای موتورها, کنتاکتور ها, رله ها و سوپاپها به کار می رود. با قرار دادن یک سیم پیچ با دورهای زیاد سیم حول یک هسته آهنی نرم, شار مغناطیسی به وجود آمده توسط پیچک انرژی دار شده تمایل به تمرکز پیدا می کند, از اینرو اثر میدان مغناطیسی تقویت می شود. چون هسته آهنی مسیری با حداقل مقاومت در مقابل خطوط مغناطیسی نیرو است, جاذبه مغناطیسی مطابق با شکل هسته آهنربا متمرکز می شود. در طراحی پیچک و هسته مغناطیسی سلونوئید مقدماتی چند روش مختلف وجود دارد.


نظرات()